Viktig informasjon vedrørende dekkhotellkunder sone 1