Viktig informasjon vedrørende dekkhotellkunder sone 4