Viktig informasjon vedrørende dekkhotellkunder sone 2