Viktig informasjon vedrørende dekkhotellkunder sone 3