Mobil som scanner QR-kode på EU-merket til et dekk
EU-merking Ny Europeisk dekkmerking regulering (EU) 2020/740

EU-merking dekk